Namakalni sistem za zelenico

Za izdelavo ponudbe namakalnega sistema Rain Bird mi na travna.rusa@gmail.com posredujte:

  • skico tlorisa zelenice v merilu (primer skice na sliki spodaj)
  • sliko trenutnega stanja
  • Vašo lokacijo
  • pretok vode (zaželjeno)
  • pritisk vode (zaželjeno)

041711250 Boris Pustovrh

Prednosti zalivalnega sistema Rain Bird:

  • manjša (optimalna) poraba vode
  • avtomatično zalivanje (tudi, ko vas ni doma)
  • senzor za dež (preprečuje zalivanje kadar so deževna obdobja)
  • neopazen, ker je speljan pod travno rušo
 

 

Za izdelavo ponudbe potrebujem skico zelenice v merilu.

Za izdelavo ponudbe potrebujem skico zelenice v merilu.

Strojni izkop za cevi v zemlji

Strojni izkop za cevi v zemlji

Krmilnik magnetnih ventilov

Krmilnik magnetnih ventilov

Magnetni ventili za odpiranje dotoka vode

Magnetni ventili za odpiranje dotoka vode

Dinamični razpršilci

Dinamični razpršilci

Statični razpršilec

Statični razpršilec

Zamenjava šobe in nastavitev dolžine curka

Nastavitev kota zalivanja za zalivalec RainBird 3500